Bedah Al Quran 33 : Pakaian dan Aurat 5

PAKAIAN DAN AURAT – 5

ﻭَﻗُﻞ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨَٰﺖِ ﻳَﻐْﻀُﻀْﻦَ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﺼَٰﺮِﻫِﻦَّ ﻭَﻳَﺤْﻔَﻆْﻦَ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻦَّ ﻭَﻻَ ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ ﺯِﻳﻨَﺘَﻬُﻦَّ ﺇِﻻَّ ﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ۖ ﻭَﻟْﻴَﻀْﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺨُﻤُﺮِﻫِﻦَّ ﻋَﻠَﻰٰ ﺟُﻴُﻮﺑِﻬِﻦَّ ۖ ﻭَﻻَ ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ ﺯِﻳﻨَﺘَﻬُﻦَّ ﺇِﻻَّ ﻟِﺒُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ءَاﺑَﺎٓﺋِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ءَاﺑَﺎٓءِ ﺑُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺃَﺑْﻨَﺎٓﺋِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺃَﺑْﻨَﺎٓءِ ﺑُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺇِﺧْﻮَٰﻧِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺑَﻨِﻰٓ ﺇِﺧْﻮَٰﻧِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﺑَﻨِﻰٓ ﺃَﺧَﻮَٰﺗِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﻧِﺴَﺎٓﺋِﻬِﻦَّ ﺃَﻭْ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺃَﻳْﻤَٰﻨُﻬُﻦَّ ﺃَﻭِ ٱﻟﺘَّٰﺒِﻌِﻴﻦَ ﻏَﻴْﺮِ ﺃُﻭ۟ﻟِﻰ ٱﻹِْﺭْﺑَﺔِ ﻣِﻦَ ٱﻟﺮِّﺟَﺎﻝِ ﺃَﻭِ ٱﻟﻂِّﻔْﻞِ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟَﻢْ ﻳَﻆْﻬَﺮُﻭا۟ ﻋَﻠَﻰٰ ﻋَﻮْﺭَٰﺕِ ٱﻟﻨِّﺴَﺎٓءِ ۖ ﻭَﻻَ ﻳَﻀْﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺄَﺭْﺟُﻠِﻬِﻦَّ ﻟِﻴُﻌْﻠَﻢَ ﻣَﺎ ﻳُﺨْﻔِﻴﻦَ ﻣِﻦ ﺯِﻳﻨَﺘِﻬِﻦَّ ۚ ﻭَﺗُﻮﺑُﻮٓا۟ ﺇِﻟَﻰ ٱﻟﻠَّﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺃَﻳُّﻪَ ٱﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
(An-Nur/24: 31)

[21] Boleh tidak berkerudung di depan suami, ayah kandung, ayah mertua dan saudara laki-laki (Qs.24:31)

[22] Juga di depan anak kandung laki laki, anak tiri laki laki, keponakan laki-laki, dan anak kecil yang belum balig (Qs.24:31)

[23] Juga di depan laki-laki yang tidak tertarik lagi kepada wanita dan di depan hamba sahaya (Qs.24:31)

[24] Juga di depan sesama wanita muslimah (Qs.24:31)

[25] Adapun di depan wanita non muslimah, atau tidak beragama Islam, maka tetap berkerudung (Qs.24:31)

┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈ 

Copas dari Ust Muhammad Nur Muttaqien
Bandung