BEDAH AL QURAN 45

AL QURAN KITA

[1] Apabila diperdengarkan ayat ayat suci Al Quran maka diamlah dan dengarlah.

ﻭَﺇِﺫَا ﻗُﺮِﺉَ ٱﻟْﻘُﺮْءَاﻥُ ﻓَﭑﺳْﺘَﻤِﻌُﻮا۟ ﻟَﻪُۥ ﻭَﺃَﻧﺼِﺘُﻮا۟ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮﻥَ

Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

(Al-A’raf – 7:204)

[2] Apabila hendak membaca Al Quran, maka bacalah isti’azah

ﻓَﺈِﺫَا ﻗَﺮَﺃْﺕَ ٱﻟْﻘُﺮْءَاﻥَ ﻓَﭑﺳْﺘَﻌِﺬْ ﺑِﭑﻟﻠَّﻪِ ﻣِﻦَ ٱﻟﺸَّﻴْﻂَٰﻦِ ٱﻟﺮَّﺟِﻴﻢِ

Apabila kamu membaca Al-Qur’an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

(An-Nahl – 16:98)
* Istiazah ialah membaca a’uzubillaahi minasy syaithoonir rojiim
[3] Bacalah Al Quran dengan tartil

ﺃَﻭْ ﺯِﺩْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺭَﺗِّﻞِ ٱﻟْﻘُﺮْءَاﻥَ ﺗَﺮْﺗِﻴﻼً

atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan.
(Al-Muzzammil – 73:4)
[4] Setiap ayat yang kita baca, Allah menyaksikan

ﻭَﻣَﺎ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﻓِﻰ ﺷَﺄْﻥٍ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺘْﻠُﻮا۟ ﻣِﻨْﻪُ ﻣِﻦ ﻗُﺮْءَاﻥٍ ﻭَﻻَ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﻋَﻤَﻞٍ ﺇِﻻَّ ﻛُﻨَّﺎ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺷُﻬُﻮﺩًا ﺇِﺫْ ﺗُﻔِﻴﻀُﻮﻥَ ﻓِﻴﻪِ ۚ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻌْﺰُﺏُ ﻋَﻦ ﺭَّﺑِّﻚَ ﻣِﻦ ﻣِّﺜْﻘَﺎﻝِ ﺫَﺭَّﺓٍ ﻓِﻰ ٱﻷَْﺭْﺽِ ﻭَﻻَ ﻓِﻰ ٱﻟﺴَّﻤَﺎٓءِ ﻭَﻻَٓ ﺃَﺻْﻐَﺮَ ﻣِﻦ ﺫَٰﻟِﻚَ ﻭَﻻَٓ ﺃَﻛْﺒَﺮَ ﺇِﻻَّ ﻓِﻰ ﻛِﺘَٰﺐٍ ﻣُّﺒِﻴﻦٍ

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur’an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biar pun sebesar dzarah (atom) di bumi atau pun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).
(Yunus – 10:61)
[5] Setan dijauhkan dari mendengar ayat suci Al Quran

ﻭَﻣَﺎ ﺗَﻨَﺰَّﻟَﺖْ ﺑِﻪِ ٱﻟﺸَّﻴَٰﻂِﻴﻦُ

Dan Al-Qur’an itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. (Ash-Suu’ara – 26:210)

ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻨۢﺒَﻐِﻰ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﻳَﺴْﺘَﻂِﻴﻌُﻮﻥَ

Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Qur’an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. (Ash-Suu’ara – 26:211)

ﺇِﻧَّﻬُﻢْ ﻋَﻦِ ٱﻟﺴَّﻤْﻊِ ﻟَﻤَﻌْﺰُﻭﻟُﻮﻥَ

Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Qur’an itu.
(Ash-Suu’ara – 26:212)
┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈
Dari Ust Muhammad Nur Muttaqien – Bandung
LIHAT SELENGKAPNYA DI www.nurmuttaqien.wordpress.com