BEDAH AL QURAN 7 : NAMA-NAMA NERAKA

BEDAH AL QURAN: 7

NAMA-NAMA NERAKA

[1] Jahannam: Diantaranya untuk orang kafir yang tidak menggunakan hati, mata dan telinganya dalam kebenaran (7:179)

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺫَﺭَﺃْﻧَﺎ ﻟِﺠَﻬَﻨَّﻢَ ﻛَﺜِﻴﺮًا ﻣِّﻦَ ٱﻟْﺠِﻦِّ ﻭَٱﻹِْﻧﺲِ ۖ ﻟَﻬُﻢْ ﻗُﻠُﻮﺏٌ ﻻَّ ﻳَﻔْﻘَﻬُﻮﻥَ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﺃَﻋْﻴُﻦٌ ﻻَّ ﻳُﺒْﺼِﺮُﻭﻥَ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ءَاﺫَاﻥٌ ﻻَّ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻮﻥَ ﺑِﻬَﺎٓ ۚ ﺃُﻭ۟ﻟَٰٓﺌِﻚَ ﻛَﭑﻷَْﻧْﻌَٰﻢِ ﺑَﻞْ ﻫُﻢْ ﺃَﺿَﻞُّ ۚ ﺃُﻭ۟ﻟَٰٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ٱﻟْﻐَٰﻔِﻠُﻮﻥَ

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

(Al-A’raf – 7:179)

 

 

[2] Saqor: Diantaranya untuk orang yang tidak percaya bahwa Al Quran adalah wahyu Allah (74: 25-26)

 

ﺳَﺄُﺻْﻠِﻴﻪِ ﺳَﻘَﺮَ

Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. (Al-Muddassir – 74:26)

 

[3] Hutomah: Diantaranya untuk orang yang selalu mengumpat, mencela dan kikir (104: 1-9)

ﻭَﻳْﻞٌ ﻟِّﻜُﻞِّ ﻫُﻤَﺰَﺓٍ ﻟُّﻤَﺰَﺓٍ

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, (Al-Humazah – 104:1)

ٱﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻤَﻊَ ﻣَﺎﻻً ﻭَﻋَﺪَّﺩَﻩُۥ

yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, (Al-Humazah – 104:2)

ﻳَﺤْﺴَﺐُ ﺃَﻥَّ ﻣَﺎﻟَﻪُۥٓ ﺃَﺧْﻠَﺪَﻩُۥdia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, (Al-Humazah – 104:3)

ﻛَﻼَّ ۖ ﻟَﻴُﻨۢﺒَﺬَﻥَّ ﻓِﻰ ٱﻟْﺤُﻂَﻤَﺔِ

sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. (Al-Humazah – 104:4)

ﻭَﻣَﺎٓ ﺃَﺩْﺭَﻯٰﻙَ ﻣَﺎ ٱﻟْﺤُﻂَﻤَﺔُ

Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (Al-Humazah – 104:5)

ﻧَﺎﺭُ ٱﻟﻠَّﻪِ ٱﻟْﻤُﻮﻗَﺪَﺓُ

(yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, (Al-Humazah – 104:6)

ٱﻟَّﺘِﻰ ﺗَﻂَّﻠِﻊُ ﻋَﻠَﻰ ٱﻷَْﻓْـِٔﺪَﺓِ

yang (membakar) sampai ke hati. (Al-Humazah – 104:7)

ﺇِﻧَّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ ﻣُّﺆْﺻَﺪَﺓٌ

Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (Al-Humazah – 104:8)

ﻓِﻰ ﻋَﻤَﺪٍ ﻣُّﻤَﺪَّﺩَﺓٍۭ

(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. (Al-Humazah – 104:9)

[4] Hawiyah: Diantaranya untuk orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri (101: 8-11)

ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻔَّﺖْ ﻣَﻮَٰﺯِﻳﻨُﻪُۥ

Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya, (Al-Qari’ah – 101:8)

ﻓَﺄُﻣُّﻪُۥ ﻫَﺎﻭِﻳَﺔٌ

maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. (Al-Qari’ah – 101:9)

ﻭَﻣَﺎٓ ﺃَﺩْﺭَﻯٰﻙَ ﻣَﺎ ﻫِﻴَﻪْ

Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Al-Qari’ah – 101:10)

ﻧَﺎﺭٌ ﺣَﺎﻣِﻴَﺔٌۢ

(Yaitu) api yang sangat panas. (Al-Qari’ah – 101:11)

[5] Wail: Diantaranya untuk orang yang melalaikan shalat (107: 4-5)‎

 

ﻓَﻮَﻳْﻞٌ ﻟِّﻠْﻤُﺼَﻠِّﻴﻦَ

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (Al-Ma’un – 107:4)

ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻦ ﺻَﻼَﺗِﻬِﻢْ ﺳَﺎﻫُﻮﻥَ

(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, (Al-Ma’un – 107:5)

 

———————————————————-

kiriman dari Ust Muh Nur Muttaqien-Bandung