DAHSYATNYA DOA KELUAR MASUK WC

A. DOA MASUK WC / KAMAR KECIL /TOILET

 

اللَّهُمَّإنِّيأَعُوذُبِكمِنْالْخُبُثِوَالْخَبَائِثِ

Allaahumma Innii A’udzuBika Minal Khubutsi wal Khabaaitsi

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan syetan perempuan.(Muttafaq’alaih dari An nasra)

Atau awalnya ditambahkan “Bismillaahi..”

 

§ Kapan dibacanya?

Sebelum masuk ke kamar kecil, bukan ketika sudah berada di dalamnya dan dahulukan kaki kiri.

 

§ Kenapa harus berdoa dengan doa di atas?

Karena WC merupakan tempat kotor yang dihuni oleh syetan maka sepantasnya seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Swt agar ia tidak ditimpa oleh kejelekan makhluk tersebut.

(AsySyarhul Mumti‘, 1/83)

 

B. DOA KELUAR WC

غُفْرَانَكَ

Ghufraanaka

Artinya: Aku mohon ampunan-Mu, Ya Allah.

(HR. Ahmad, al-Tirmidzi, Abu Dawud, IbnuMajah dari Aisyah ra)

 

§ Kapan membacanya?

Membaca doa di atas ketika sudah keluar dari kamar kecil (toilet) dan hendaknya mendahulukan kaki kanan

(Subulus Salam: 1/253)

 

HADITS DHAIF DOA KELUAR WC (jangan diamalkan)

Hadits Anas bin Malik HR. Ibnu Majah dan hadits Ibnu Umar HR. Ibnus Sunni yg redaksinya hampir sama.

Berkata: “Adalah Nabi saw ketika keluar dari kamar kecil, beliau membaca:

حَمْدُلِلَّهِالَّذِيأَذْهَبَعَنِّيالْأَذَىوَعَافَانِياَلْ

“Segala puji bagi Allah yg telah menghilangkan kotoran dariku dan yg telah memaafkanku.” (HR. IbnuMajah)

§Kenapa beristighfar? Dan tahukah mengapa Nabi saw bila stlh buang air besar dan keluar wc membaca Ghufronaka ?

Ibnu Qayyim menjawab, “Rahasianya bhw kotoran itu memberatkan badan dan menganggu. Sedangkan dosa memberatkan dan mengganggu hati. Keduanya membahayakan badan dan hati”.

(Ightsatulahafan 1/58)

 

Itulah islam..
Menggabungkan antara pensucian badan dan pensucian jiwa.

 

 

Salam !

copas dari KTQS

Leave a Reply