UNTUK ISTRI TERSAYANG

┏┉┄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┉
┆UNTUK ISTRI TERSAYANG

└┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴✽

 

Syaikhul Islam berkata,
“Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita –setelah hak Allah- dari pada hak suami”

(Majmuu’ Al-Fataawaa 32/260)

Ibnul Jauzi berkata, Seyogyanya seorang wanita yang berakal jika ia mendapatkan seorang suami yang sholeh yang cocok dengannya untuk bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari keridoan suaminya dan menjauhi seluruh perkara yang menyakiti suaminya.

Karena kapan saja ia menyakiti suaminya atau melakukan sesuatu yang dibenci suaminya maka akan membuat suaminya bosan dengannya, dan kebencian tersebut akan tersimpan di hati suaminya.

(Ahkaamun Nisaa’ li Ibnil Jauzi)

 

Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Tidak ada yang lebih baik di dunia ini bagi seorang muslim setelah menyembah Allah, selain mendapatkan istri yang shaleh, cantik apabila dipandang, patuh apabila diperintah, memenuhi sumpah pernikahan, menjaga dirinya dan kekayaan suami di saat suami pergi, mengasuh anak-anaknya, tidak membiarkan orang lain masuk ke rumah tanpa ijin suami, dan tidak menolak apabila suami memanggil ke tempat tidur.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ummu Salamah ra. (Istri Nabi) meriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Seorang perempuan, yang ditinggal mati suami dan sang suami tersebut senang padanya, akan masuk Surga”.

(HR. Bukhari dan Muslim)

 

Ya Allah, Aku meridhai istriku…
dan Rasul-Mu saw telah menyatakan bahwa seorang suami adalah surga atau neraka bagi istrinya, maka masukkanlah istriku ke dalam surga, sungguh aku suaminya telah meridhainya.
Allahumma amin…
Dari suamimu yang menyayangimu karena Allah Ta’ala

 

 

istri shalehah
Salam !

Leave a Reply