Doa Masuk Rumah

Assalaamu ‘alaynaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish shaalihiina.

Allahumma innii as-aluka khayral mawliji wa khayral makhraji.

Bismillahi walajnaa wa bismillaahi kharajnaa wa ‘alallaahi tawakkalnaa.

Alhamdulillaahil ladzii awaanii


Semoga Allah mencurahkan keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba-Nya yang shalih. Ya Allah bahwasanya aku memohon pada-Mu kebaikan tempat masuk dan tempat keluarku. Dengan menyebut nama-Mu aku masuk, dan dengan menyebut nama Allah aku keluar. Dan kepada Allah kami berserah diri. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi kami

(HR Abu Daud)

Leave a Reply