Doa Sebelum Tidur

Bismika Allahumma ahya wa bismika amuutu

Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup, dan dengan nama-Mu aku mati (HR Bukhari & Muslim)

Allaahumma aslamtu nafsii ilaika wawajjahtu wajhiya ilaika wa fawwadltu amrii ilaika wa alja’tu zhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika amantu bikitaabikalladzii anzalta wa nabiyyikalladzii arsalta

Ya Allah kuserahkan diriku kepada-Mu, kuhadapkan wajahku kepada-Mu, kuserahkan urusanku kepada-Mu.

Kepada-Mu aku bersandar dengan pengharapan serta ketakutan.

Aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan, dan percaya pada rasul yang Engkau utus.

 
Sumber:
Himpunan doa pilihan – Ahmad Sunarto- penerbit Pustaka Amani, Jkt
Doa, sebuah petunjuk dan contoh-contoh -Drs. Miftah Faridl-penerbit Pustaka,Bdg
 

Leave a Reply