Doa sesudah duduk ketika bangun tidur

 

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka allaahumma astaghfiruka lidzanbi, wa as’aluka rahmataka

Allahumma zidnii ‘ilman wa laa tuzigh qalbii ba’da idz hadaitana wa hablii min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu

Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, aku meminta ampun kepada-Mu atas dosa-dosaku, dan aku mohon rahmat-Mu.

Ya Allah, tambahlah ilmuku dan janganlah Engkau gelincirkan hatiku setelah Engkau memberi petunjuk kepada-Ku dan karuniakanlah rahmat untukku dari-Mu, sesunguhnya Engkaulah Yang Maha Memberi

(HR Abu Daud)

Leave a Reply