DOA SESUDAH MAKAN

 

 

Alhamdulillahilladzii ath’amana wa saqaanaa wa ja’alanaa minal muslimiina

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami muslim (HR Abu Daud)

Alhamdulillahilladzi ath’amanii hadza wa razaqaniihi min ghayri hawlin minnii wa laa quwwatin

Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan minum ini dan melimpahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatanku

(HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah

Leave a Reply