DOA BEBAS SESUDAH SHALAT

Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin
hamdan yuwaafii ni’amahuu wa yukaafii maziidah
Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghii lijalaali wajhikal kariimi
wa azhiimi sulthaanik
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Segala puji bagi Allah seru sekalian alam
Pujian kepada Allah yang memenuhi nikmat-Nya dan yang mencukupkan pembekalan-Nya
Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puja dan puji dan sebagaimana layaknya keagungan wajah-Mu yang Mulia dan kebesaran kekuasaan-Mu
Allahumma shalli wasallim ‘ala sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii washahbihii ajma’iin
Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw dan seluruh keluarga beserta sahabatnya
Allahumma rabbanaa taqabbal minna shalaatanaa, wa shiyaamanaa, wa qiyaa   manaa, wa rukuu’anaa, wa sujuudanaa, wa qu’uudanaa, wa tadharru’anaa, wa takhasysyu’anaa, wa ta’abbudanaa wa tammim taqshiiranaa,ya Allaahu ya rabbal aalamiin.
Ya Allah terimalah shalat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebah kami, khusyu kami, pengabdian kami dan sempurnakanlah kekurangan yang kami lakukan selama shalat, ya Allah Tuhan seru sekalian alam.
Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa in lam taghfirlanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal khasirin.
Rabbanaa walaa tahmil alainaa ishran kamaa hamaitahuu alal ladziina min qablina
Rabbanaa walaa tuhammilnaa maalaa thaaqata lanaa bihii wa’fuannaa waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin
Ya Allah ,kami telah aniaya terhadap diri kami sendiri, karena itu ya Allah, jika tidak dengan limpahan ampunan dan rahmat-Mu, niscaya kami akan jadi orang yang sesat. 
Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yang berat sebagaimana yang pernah Engkau bebankan pada orang yang terdahulu dari kami.Ya Allah Tuhan kami,janganlah Engkau bebankan pada kami apa yang diluar kesanggupan kami. Ampunilah dan limpahkanlah rahmat ampunan terhadap diri kami.
Ya Allah Tuhan kami, berikan kami pertolongan untuk melawan orang-orang yang tidak suka kepada agama-Mu
Rabbana laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab
Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhirati hasanataw waqinaa ‘adzabannaar
Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami karunia, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemurah
Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka
Allahummaghfirlanaa dzunuubanaa wakaffir’annaa sayyi’aatinaa watawaffanaa ma’al abraar
Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ammaa yashifuun wa salaamun ‘alal mursaliina walhamdu lillahi rabbil’aalamiin.
Ya Allah, ampunilah dosa kami dan tutuplah segala kesalahn kami, dan semoga jika kami mati nanti bersama-sama dengan orang-orang yang baik.
Maha Suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan. Suci dari segala yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
—————————————————————————————————————————–

 

sumber:
Shalat, Shalawat, Doa oleh Agus Wirahadikusumah

Leave a Reply