LIMA DOA PILIHAN

Bismillahirrahmanirrahim….

  • DOA PENGOKOHAN CINTA KASIH SUAMI/ISTERI

*allahumma allif baini wa baina zauji/zaujati kama allafta baina adam wa hawwa
Ya Allah ya Tuhanku..kokohkanlah cinta kasih (suami isteri) kami sebagaimana kokohnya cinta kasih antara Nabi Adam dan Siti Hawa
  • DOA KEBAHAGIAAN KELUARGA

*Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a’yuniw waj’alna limuttaqina imama
Ya Allah ya Tuhan kami, curahkanlah kepada kami, kepada suami, anak dan cucu kami kebahagiaan hidup dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa dan beriman.
  • DOA KESABARAN DAN DIKOKOHKAN PENDIRIAN DAN DITOLONG DARI KEJAHATAN

*Rabbana afrigh’alaina shabraw wa tsabbit aqdamana wanshurna ‘alal qaumil kafirin
Ya Allah ya Tuhan kami, curahkanlah kepada kami (suami, anak dan cucu kami) kesabaran dan dikokohkan pendirian kami di sisi-Mu dan tolonglah kami dari kejahatan orang yang kafir.
  • DOA PENEBAL IMAN

*Allahumma atini imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba’dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fiddunya wal akhirah
Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keimanan yang benar dan keimanan yang tidak kufur sesudahnya dan curahkanlah kepada kami rahmat untuk mendapatkan kemuliaan kebesaran-Mu di dunia maupun di akhirat.

  • DOA PEMELIHARA KELUARGA

*Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu la takiini ilayya wa ashlih li sya’ni kullahu
Ya Allah Yang Mahahidup, Ya Allah Yang Mahapenjaga dengan segala rahmat-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, janganlah Engkau lupakan kami sekejap mata pun dan tolonglah segala kesulitan kami.

  • DOA PENUTUP

*Rabbana taqabbal mina innaka antass sami’ul alim. Wa shalallahu ala sayyidina Muhammadin wa alaa aalihi washahbihii wa sallam.
Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah segala permohonan kami karena sesungguhnya Engkau Mahamendengar dan Mahamengetahui.
Shalawat dan salam semoga Engkau curahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya.
—————————————————————————————————
Sumber:”Shalat, Shalawat, Doa” Agus Wirahadikusumah

Leave a Reply