Generasi Terbaik Pertama : ASSABIQUNAL AWWALUN

KTQS # 709

Generasi Terbaik Pertama : ASSABIQUNAL AWWALUN

 

Inilah mereka para Assabiqunal Awwalun yg ditempa Rasulullah SAW di rumah Arqam bin abi Arqam (Daarul Arqom). Tak kurang 25 dari 40 orang assabiqunal awwalun itu pemuda berusia di bawah 30 tahun.

1. Ali bin Abu Thalib (saat itu berusia 8 tahun)
2. Zubair bin Awwam (8)
3. Thalhah bin Ubaidillah (11)
4. Arqam bin Abi Arqam (12)
5. Abdullah bin Mas’ud (14)
6. Sa’ad bin Abi Waqash (17)
7. Mas’ud bin Rabi’ah (17)
8. Abdullah bin Mazhun (17)
9. Ja’far bin Abu Thalib (18)
10. Qudamah bin Mazhun (19)
11. Sa’id bin Zaid (20)
12. Shuhaib ar-Rumi (20)
13. Zaid bin Haristah (20)
14. Utsman bin Affan (20)
15. Thulaib bin Umair (20)
16. Khabab bin Al-Art (20)
17. Saib bin Mazhun (20)
18. Amir bin Fuhairah (23)
19. Mush’ab bin Umair (24)
20. Miqdad bin Al-Aswad (24)
21. Abdullah bin Jahsy (25)
22. Umar bin Khatab (26)
23. Abu Ubaidah bin Jarah (27)
24. Utbah bin Ghazwan (27)
25. Abu Hudzaifah bin Utbah (30)
26. Bilal bin Rabah (30)
27. ‘Ayash bin Rabi’ah (30)
28. ‘Amir bin Rabi’ah (30)
29. Na’im bin Abdullah (30)
30. Utsman bin Mazhun (30)
31. Abu Salmah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi (30)
32. Abdurrahman bin Auf (30)
33. Ammar bin Yasar (30)
34. Abu Bakar Ash Shidiq (37)
35. Hamzah bin Abdul Muthalib (42)
36. Ubaidah bin Al-Harits (50)

Selain 36 nama di atas, ada beberapa Shahabiyah Assabiqunal Awwalun seperti Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Khatab, Ummu Aiman, Ruqayyah, dan Sumayyah.
Nama yg disebut terakhir ini menjadi syahidah pertama fi sabilillah bersama suaminya yg juga syahid yaitu Yasir. Sehingga keduanya tidak dimasukkan ke dalam nama-nama sahabat yang dibina Rasulullah di rumah Arqam bin Abi Arqam.

Menjadi pemuda, artinya adalah menjadi orang-orang yg bersemangat serta mampu bergerak cepat dan menjadi pribadi tangguh yang siap menyelamatkan umat.

Mereka telah memberikan contoh dan menjadi teladan, mereka adalah Assabiqunal Awwalun; Generasi Terbaik Pertama dari kalangan sahabat.

 

Salam!

copas dari KTQS

Leave a Reply