HADIAH BAGI ORANG YANG SAKIT

DOA BAGI ORANG SAKIT

Tatkala kita menjenguknya, doa ini lebih berharga daripada oleh-oleh yang dibawa ditangan.

* INI PILIHAN DOA-DOA NYA

Allohumma Rabbanna as Adzhibalba’sa , isyfi ‎‎waantasy-syaafiilaasyifaa-a illasyifaauka, syifaa-an laayughaadirusaqamaa

“Ya Allah, Tuhan manusia, lenyapkanlah segala penyakitnya, sembuhkanlah ia, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan suatu penyakitpun.”
(HR. Bukharino : 5743 & Muslim no : 2191)
Laaba’sathahurun insya Allah

“Tidak mengapa, semoga sakit mu ini membuat dosamu bersih, insya Allah.”
(HR. Al-BukharidenganFathul Bari 10/ 118).
As’alu Allahaladhiem, rabbal arsyil adhiem an yasyfiyaka 7 x

“Aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arasy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu” 7x
(HaditshasanRiwayat Abu DawuddanTirmidzi)

 

** KEUTAMAAN BERKUNJUNG KEPADA ORANG SAKIT

Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya yang muslim, maka seakan-akan dia berjalan di kebun Surga hingga duduk. Apabila sudah duduk, maka dituruni Rahmat dengan deras..Apabila berkunjung di pagi hari, maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya, agar mendapat Rahmat hingga sore. Apabila berkunjung di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya agar diberi Rahmat hingga pagi.”

(HR. At-Tirmidzi, IbnuMajah, Ahmad danlihatShahihIbnuMajah 1/244 danShahih At-Tirmidzi 1/286)

Dengan demikian jangan sampai kita lupa tidak membawa persiapan doa sebelum menjenguknya
..͡▹70 ribumalaikat menaungi dengan rahmatNya bagi penjenguk yang sakit
Salam!

copas dari KTQS

Leave a Reply