HARI RAYA SYI’AH

KTQS # 900

HARI RAYA SYI’AH

Nabi saw bersabda, “Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari dua hari itu yaitu : hari Raya Kurban dan hari ‘Idul Fithri“. (HR Ahmad (3/103,178,235), Abu Daud (1134), An-Nasa’i (3/179))

Itulah dua hari raya agama Islam. Sedangkan agama Syi’ah hari rayanya adalah ‘Idul Ghodir, perayaan atas pengangkatan Ali bin Abi Thalib ra sebagai khalifah oleh Nabi atas wahyu Allah, Jibril turun menyampaikan wahyu-Nya di kebun Ghodir Khum di Juhfah yg terletak antara Makkah dan Madinah, sepulangnya dari Haji Wada’ 3 bln sebelum wafatnya Nabi. (Lihat Idul Ghadir A’zhamul A’yad fil Islam, Sayyid Muhammad Husain Al-Syirazi, hal. 12)

Dalam hari Raya ini, umat Syiah dianjurkan membaca doa khusus selepas shalat 2 rakaat.

Petikan doanya : “..kami mengkafirkan taghut (musuh-musuh mereka), penyembah empat berhala, pengikut mereka dan semua yg mencintai mereka dari jin dan manusia dari awal sampai akhir..”

Siapa yang mereka maksud dengan thagut dan empat berhala?

Muhammad Baqir Al-Majlisy, seorang pemuka mereka (syiah) berkata, ” Aqidah kami (syi’ah), berlepas-diri dari empat berhala: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Mu’awiyah; dan juga dari empat wanita : A’isyah, Hafshoh, Hindun, dan Ummul Hakam, serta berlepas diri dari semua pendukung dan pengikut mereka. Mereka itu sejelek-jelek makhluk Allah di muka bumi. Tidak sempurna iman kepada Allah, Rasul-Nya, dan para imam kecuali setelah berlepas diri dari musuh-musuh mereka”.

Na’udzubillah tsumma na’udzubillah…

Dari Ibnu ‘Umar ra, Nabi saw bersabda : “Jika kamu melihat orang-orang yg mencela para sahabatku maka ucapkanlah LAKNAT ALLAH atas kejahatan kalian!”. (HR. Tirmidzi dan Al-KhatiB-)

Jadi, layak mereka kita cela seperti yg Rasulullah cela dengan sebutan : SYI’AH LAKNATULLAH !

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yg kamu sanggupi..”. (QS. Al-Anfal [8]: 60)

Salam !

✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽

 

Copas dari KTQS

Leave a Reply