LANDASAN POKOK / Tsalatsatul Ushul (1)

KTQS # 727

LANDASAN POKOK / Tsalatsatul Ushul (1)

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi al-Hanbali :

Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda. Ketahuilah, bahwa wajib bagi kita untuk memahami empat perkara, yaitu :

1. Ilmu, ialah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil.

2. Amal, ialah menerapkan ilmu ini.

3. Da`wah, ialah mengajak orang lain kepada ilmu ini.

4. Sabar, ialah tabah dan tangguh menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan berda`wah kepadanya.

Dalilnya, firman Allah Ta`ala yang artinya :

“Demi masa. Sesungguhnya setiap manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, melakukan segala amal shalih dan saling nasihat-menasihati untuk (menegakkan) yang haq, serta nasehat-menasehati untuk (berlaku) sabar”. (QS. Al-`Ashr : 1-3).

Imam Asy-Syafi` ra mengatakan : “Seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujjah buat makhluk-Nya, tanpa hujjah lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujjah bagi mereka”. (Maksudnya adalah surat QS. Al-`Ashr : 1-3 diatas).

Dan Imam Al-Bukhari mengatakan : “Bab Ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan”. (HR Al-Bukhari, Kitabul Ilmi bab 10)

Dalilnya firman Allah Ta`ala yang artinya: “Maka ketahuilah, sesungguhnya tiada sesembahan (yang haq) selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu”. (QS. Muhammad : 19).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan terlebih dahulu untuk berilmu sebelum ucapan dan perbuatan.

Salam !
———-

copas dari KTQS

Leave a Reply