SEBAB-SEBAB DOA TIDAK DITERIMA

 

 

·        SOAL WAKTU
         Maa min muslimin yanshibu wajhahu fii mas’alatin illa a’thaahu iyyaahaa immaa an
         yu’ajjila lahu wa immaa an-yuddhakhirahaa lahu
         Tidak ada seorang muslim yang menghadapkan mukanya kepada Allah untuk berdoa,
         kecuali Allah mengabulkannya (menerimanya), kadang dipercepat dan kadang  diperlambat (HR Ahmad dan Hakim)
·         KARENA TIDAK BAIK BAGI YANG BERDOA
           ….boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan bias jadi kamu menyukai sesuatu
          padahal ia buruk   bagimu, dan Allahlah Yang Mahamengetahui
          (QS.Al Baqarah :216)
          …..mungkin  kamu tidak menyukai  sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nisa: 19)
·         UJIAN DARI ALLAH
          Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)  mengatakan “Kami telah beriman”
          sedang mereka tidak akan diuji  (lagi)?
          (QS Al Ankabut:2)
          Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka,
          maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Dia mengetahui orang-orang yang dusta
          (QS Al Ankabut:3)
·         DITANGGUHKAN SEBAGAI SIMPANAN DI AKHIRAT
          Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sesuatu doa yang bukan doa menyangkut dosa
          atau menyangkut usaha  memutuskan silaturahmi, kecuali  Allah akan memberinya dengan salah satu dari tiga kemungkinan:
          –         Segera dipenuhi-Nya doa tersebut, atau
          –         Disimpan-Nya sebagai simpanan pahala di  akhirat, atau
          Dihindarkan-Nya dia dari kecelakaan atau kejelekan yang sebanding.
          Para sahabat bertanya : “Bagaimana bila kami perbanyak?”
          Rasul menjawab: “ Allah akan memperbanyak lagi.”
          (HR Ahmad, Bazzar, Abu Ya’la dan Hakim)
           Sumber: Drs Miftah Faridl ,dll.

Leave a Reply