Siapa yang diberi hidayah tentang 6 hal, maka dia tidak akan terhalangi dari mendapatkan 6 hal

 

Abu Hurairah radliallahu anhu berkata:

Siapa yang  diberi hidayah tentang 6 hal, maka dia tidak akan terhalangi dari mendapatkan 6 hal :

1. Siapa yang di beri hidayah untuk bisa BERSYUKUR, maka dia tidak terhalangi dari mendapatkan TAMBAHAN kenikmatan. Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

(QS. Ibrahim : 7)

 

2. Siapa yang di beri hidayah untuk SABAR, maka dia tidak akan terhalangi dari mendapat BESARNYA PAHALA dari Allah.SWT.

Katakanlah “Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu”. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

(QS. Az-Zumar : 10)

 

3.Siapa yang di beri hidayah untuk BERTAUBAT, Maka tidak ada penghalang untuk DITERIMA taubatnya oleh Allah.SWT. Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Ash-Shura : 25)

 

4. Siapa yang di beri hidayah untuk BERISTIGHFAR, maka dia tidak terhalangi dari mendapatkan MAGHFIRAH atau ampunan Allah.SWT. Maka aku katakan kepada mereka:

‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhNya adalah Maha Pengampun “

(QS. Nuh : 10)

 

5. Siapa yang diberi hidayah untuk BERDOA, maka dia tidak terhalangi dari mendapat IJABAH/ dikabulkan doanya oleh Allah.SWT. Dan Tuhanmu berfirman:

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. 

(QS. Ghafir : 60)

 

6. Siapa yang diberi hidayah untuk dapat BERINFAK, maka dia tidak akan terhalangi dari mendapatkan PENGGANTINYA dari Allah SWT. Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara  hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yg kamu  nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yg sebaik baiknya.

(QS. Saba: 39)

 

Semoga kita menjadi lebih baik & bermanfaat. Robbana Taqobbal Minna. Ya Allah terimalah dari kami (amalan kami), آمِيْنَ…آمِينَ ياَرَبَّ الْعَالَمِيْنَ