Solat Sunnat Istikharah

ISTIKHARAH

Solat ini dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, bila seseorang dalam keraguan memutuskan mana yang terbaik diantara dua perkara yang diragukan.

♣ Tata Cara Shalat Istikharah

Tata cara solat istikharah sama dengan solat subuh, dua rakaat.

shalat Istikharah dapat dikerjakan sebanyak yang di inginkan sampai apa yang di mintakan tercapai atau sudah selesai.

Setelah selesai shalat, berdoa seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW:

“Allaahumma inni astakhiiruka bi’ilmika , wa astaqdiruka biqudratika wa as aluka min fadhlikal azhiim. Fa innaka taqdiru wa laa aqdiru, wata’lamu wa laa a’lamu, wa anta allaamul ghuyuub.

Allaahumma inkunta ta’lamu anna haadzal amra khairun lii fii diinii wama’aasyii wa ‘aaqibati amrii, ‘aajili amrii wa aajilihi faqdurhu lii wa yassirhu lii tsumma baarikliifiihi. Wa inkunta ta’lamu anna haadzal amra syarrun lii fii diinii wa ma’aasyii wa ‘aaqibatu amrii ‘aajili amrii wa aajilihi fashrif annii washrifni ‘anhu waqdur liyal khairahaytsu kaana tsumma ardhinii bihi, innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir”

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pilihan-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku mohon kepastian kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Tahu dan Maha Mengetahui segala yang gaib.

Ya Allah, jika Engkau mengetahui urusan ini baik bagiku, untuk agamaku, untuk penghidupanku dan akhir kesudahannya kelak, maka takdirkanlah dia bagiku dan mudahkanlah dia bagiku, kemudian berilah dia berkah bagiku. Dan apabila Engkau mengetahui hal itu buruk bagiku, untuk agamaku, untuk penghidupanku dan akhir kesudahannya kelak, maka singkirkanlah dia daripadaku dan hindarkanlah aku daripadanya. Takdirkanlah hal-hal yang baik bagiku dimana kebajikan itu berada, kemudian berilah aku menyenanginya”

Dalam berdoa sebutkan permintaan yang ingin diberikan petunjuk oleh Allah swt misalnya:

“Ya Allah, jika Engkau mengetahui urusan ini…(sebutkan masalahnya)”

Allah Swt Maha Mengetahui mana yang terbaik untuk kita

Copas dari KTQS-Bandung

Leave a Reply