SUDAHKAH BERZAKAT?

☑ Hukum Zakat & Fadhilahnya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah utuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. 9:103)
Zakat hukumnya wajib, sedangkan arti bahasanya bertambah dan berkembang, artinya bertambah didunia dan akhirat

Zakat walaupun nampak pada lahirnya mengurangi harta, tapi sebenarnya adalah bertambahnya keberkahan pada harta itu. Allah telah membuka pintu rizki pada manusia sampai yang belum pernah terpikir olehnya, maka barangsiapa menunaikan kewajiban atas hartanya maka dia akan mendapatkan sebagaimana firman Allah : “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”  (Ar-rum 39)

☑ Kemana Disalurkannya?

Dikenal dengan 8 Asnab :
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah utk orang-orang FAKIR, orang-orang MISKIN, pengurus zakat (AMILIN), para MU’ALLAF yang dibujuk hatinya, untuk MEMERDEKAKAN BUDAK, orang-orang yang berhutang (GHORIMIN), untuk jalan Allah (FISABILILLAH) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (IBNU SABIL), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60)

 

☑ Jenis-jenis Zakat

1. Zakat Maal, Zakat Harta dikeluarkan 2,5% stlh 1 thn, nishabnya 85 grm emas
2. Zakat Perhiasan Emas, dikeluarkan 2,5% sebelum dipakai
3. Zakat Perdagangan, dikeluarkan 2,5% dari laba.
4. Zakat Pertanian
5. Zakat Hewan ternak
6. Zakat Harta Karun
7. Zakat Fitrah
Adapun Zakat Penghasilan/Profesi (Ijtihad Syeikh Yusuf Qhordowi), dikeluarkan 2,5% dari penghasilan.

 

☑ Ancaman Bagi Yang Tidak Berzakat

“Bagi pemilik simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, akan dibakar di neraka jahanam” (HR. Bukhari)

Yuk Tunaikan Zakat… 2,5 % harta kita bukan milik kita !
Hati tenteram kewajiban sudah ditunaikan.
Salam!

(copas dari KTQS)

Leave a Reply